आध्यात्मिक प्रतिकृति

 

आध्यात्मिक प्रतिकृति (Spiritual Cutout)

 

Spiritual Cutout

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 10

 

परिप्रेक्ष्य - 10 (Perspective - 10)

 

Perspective – 10

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 9

 

परिप्रेक्ष्य - 9 (Perspective - 9)

 

परिप्रेक्ष्य – 9 (Perspective – 9)

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 8

 

परिप्रेक्ष्य - 8 (Perspective - 8)

 

Perspective – 8

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 7

 

परिप्रेक्ष्य - 7 (Perspective - 7)

 

Perspective – 7

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 6

 

परिप्रेक्ष्य - 6 (Perspective - 6)

 

Perspective – 6

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 5

 

परिप्रेक्ष्य - 5 (Perspective - 5)

 

Perspective – 5

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 4

 

परिप्रेक्ष्य - 4 (Perspective - 4)

 

Perspective – 4

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 3

 

परिप्रेक्ष्य - 3 (Perspective - 3)

 

Perspective – 3

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

परिप्रेक्ष्य – 2

 

परिप्रेक्ष्य - 2 (Perspective - 2)

 

Perspective – 2

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005

 

%d bloggers like this: