दैविक खड़ाऊं

 

दैविक खड़ाऊं (Divine Footwear)

 

Divine Footwear

 

बिठूर, दिसंबर, 2005

Bithur, December, 2005